Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Občina Luče

LOKALNI UKREPI UREDITVE POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU LUČ

Za zagotovitev poplavne varnosti na območju občine Luče bodo v okviru projekta »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi« izvedeni naslednji lokalni ukrepi za zaščito urbanih površin, za katere so hidravlični izračuni dokazali, da nimajo škodnega vpliva dolvodno:

  • Ureditve v strugah Savinje in Lučnice.
  • Nadvišanje zidov in poti ob Lučnici.
  • Namestitev usmerjevalnega objekta na sotočju.
  • Ureditev desne brežine Savinje.
  • Izgradnja novega jezu na Savinji.
  • Izgradnja protipoplavnega nasipa na Savinji.


 


Z izvedbo ukrepov projekta na območju Luč je predvideno zmanjšanje poplavne ogroženosti na približno 5 ha poseljenih površin. Več kot 60 ljudi bo imelo koristi od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda.

 

 

» Podrobneje o načrtovanih ukrepih