Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Občina Laško

LOKALNI UKREPI UREDITVE POPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU POD LAŠKIM

Za zagotovitev poplavne varnosti na območju Laškega bo v okviru projekta »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi« izvedena prva od predvidenih treh etap celotne ureditve, in sicer  ureditev Savinje v območju Marijagraškega ovinka in ureditev izlivnega odseka njenega pritoka Lahomnice. 
Cilj izvedenih ukrepov je čim bolj znižati gladino visoke vode Savinje s povratno dobo 100 let, pri čemer se upošteva specifičnost vodnega in obvodnega življa v marijagraškem ovinku.

Z izvedbo ukrepov projekta na območju pod Laškim je na območju občine Laško predvideno zmanjšanje poplavne ogroženosti na 2 ha poseljenih površin.

Ukrepi prve etape, ki je razdeljena v 3 faze,  zajemajo naslednje ureditve:

 

 • Ureditev struge Savinje na odseku Marijagraškega ovinka v dolžini 768 m.
  -  Ureditev Savinje v območju marijagraškega ovinka
  -  Ureditev Savinje od marijagraškega ovinka  do železniškega mostu
 • Ureditev sotočja s pritokom Lahomnica.
  -  Ureditev izlivnega odseka Lahomnice od železniškega prepusta do cestnega mostu


Celotne potrebne ureditve na območju Laškega, s katerimi bi z zasipi do obstoječih brežin in izvedbo nasipov in zasipov depresij zagotovili maksimalno povečanje prevodnosti korita, poleg prve etape, ki je predmet tega projekt, predvidevajo še dve etapi.  V drugi etapi je tako predvidena ureditev Savinje od Marijagraškega ovinka do Strmce, v tretji etapi pa ureditev Savinje od Strmce izpod ovinka v Udmatu. 

Celotne predvidene ureditve teko obsegajo naslednje sklope:

 • Delna prestavitev struge Savinje v Marijagraškem ovinku z razširitvijo v nizvodnem območju pod desno brežino.
 • Preureditev izliva Lahomnice v Savinjo.
 • Delna preureditev Struge pod marijagraškim ovinkom mimo naselja Strmce vse do izpod ovinka pri Udmatu, vključno z znižanjem skalnega praga niže Udmatu
 • Revitalizacijski objekti v strugi Savinje skozi Laško in marijagraški ovinek
 • Ureditev in ozelenitev brežin Savinje skozi Laško
 • Ureditev in ozelenitev brežin Savinje niže naselja Laško oz. ohranitev obstoječe vegetacije v največji možni meri.