Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Mestna občina Celje

LOKALNI UKREPI UREDITVE POPLAVNE VARNOSTI NA ŠIRŠEM OBMOČJU MO CELJE

Za zagotovitev poplavne varnosti na širšem območju Mestne občine Celje, vključno z delom območja občine Vojnik,  bodo v okviru projekta »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi« na poplavno najbolj ogroženih območjih izvedeni  naslednji lokalni ukrepi, za katere so hidravlični izračuni pokazali, da nimajo škodnega vpliva dolvodno:

  • Izgradnja lokalnih ureditev ob Savinji in njenih pritokih (Ložnica, Podsevčnica, Sušnica, Koprivnica, Voglajna, Hudinja in Vzhodna Ložnica) ter
  • Izgradnja 5 suhih zadrževalnikov na pritokih Savinje: Sušnica jug, Podsevčnica, Ljubečna, Tomaž 1 in 2.


Z izvedbo ukrepov projekta na območju Celja in Vojnika je predvideno zmanjšanje poplavno ogroženosti na približno 1.450 ha poseljenih površin. Več ko 12.000 ljudi bo imelo neposredno koristi od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda.

Ukrepi zajemajo naslednja dela:

  • Podaljšanje in nadvišanje obstoječih visokovodnih nasipov in zidov ob Savinji in njenih pritokih ter ponovna vzpostavitev v preteklosti izvedenih ureditev, dopolnjenih z novimi ureditvami strug in izgradnjo novih protipoplavnih nasipov in zidov.
  • Izgradnja 3 suhih zadrževalnikov na območju MO Celje – na Sušnici, Podsevčnici in Vzhodni Ložnici – ter 2 suhih zadrževalnikov na pritoku Hudinje v Vojniku.
  • Dopolnitev in dograditev sistemov za učinkovito odvajanje zalednih in meteornih voda iz območij za visokovodnimi nasipi in zidovi za preprečitev poplavljanje preko kanalizacijskih sistemov.
  • Zamenjava obstoječih mostov s hidravlično ugodnejšimi konstrukcijami: Splavarska brv na Savinji skozi Celje, most na Zadobrovskem otoku na Cesti v Gaje, most na Vzhodni Ložnici na cesti Teharje-Ljubečna, most na Podsevčnici na cesti Medlog-Lopata, most na Koprivnici na Cesti na Ostrožno.
  • Sanacija in avtomatizacija obratovanja pregrade Šmartinskega jezera.

 

 

» Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti na območju Celja in Vojnika

» Protipoplavni ukrepi ob Savinjskem nabrežju