Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

O poplavah

Ko govorimo o poplavah ter učinkih oz. posledicah, ki jih imajo za okolje in družbo, moramo razumeti tudi naslednje pojme:
 

POPLAVNA NEVARNOST Je posledica naravnega pojava (padavin), ki morajo ne nek način odtekati po porečju po sistemu površinskih in podzemnih tokov. Je kombinacija naravnega stanja (padavine, oblika površja, prepustnost površin) ter človekovih ukrepov (zadrževanje, prepusti, regulacije, nasipi). Z ustreznimi infrastrukturnimi ukrepi lahko vplivamo na poplavno nevarnost. Poplavna nevarnost na območjih brez poselitve ni škodljiva.
 
POPLAVNA RANLJIVOST Je posledica človekove poselitve in dejavnosti v prostoru. Različne vrste objektov so različno občutljive oz. ranljive na pojav poplavnih voda. Ranljivi objekti brez verjetnega pojava nevarnosti niso problematični. – Ranljivost je lahko vezana na objekt (stavbo) ali način rabe stavbe (premičnine – vredni predmeti) in tip dejavnosti, ki se izvaja na poplavnem območju.
 
POPLAVNA OGROŽENOST Je kombinacija nevarnosti in ranljivosti. Šele kombinacija obeh nam da dejansko poplavno ogroženost, ki je podlaga za ukrepanje.
 
KLIMATSKE SPREMEMBE Glede na spremljanje dogodkov (padavine, odtoki) je mogoče ugotoviti spremembe v mehanizmih nastanka poplav – pričakovati je, da se bo glede na te trende poplavna ogroženost (ne glede na razlog klimatskih sprememb) v splošnem povečevala.
 
POSELITVENI TRENDI Poselitveni trendi z razvojem novih poselitev v bližini vodotokov in večanjem premoženja gospodinjstev povečujejo poplavno ogroženost.
 
VERJETNOST NASTANKA POPLAVNE NEVARNOSTI Je verjetnost nastanka pretokov (za tekoče vode) oz. verjetnost nastopa gladin (za stoječe vode), ki povzročijo poplavo. Pretok Q(10) je vrednost pretoka vode, ki je v določenem letu lahko dosežen ali presežen z verjetnostjo 10% - govorimo tudi o pretokih z 10-letno povratno dobo. Pretok Q(100) je vrednost pretoka vode, ki je v določenem letu lahko dosežen ali presežen z verjetnostjo 1% - govorimo tudi o pretokih/poplavah s 100-let no povratno dobo.