Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Splošno o poplavah

Splošno o poplavah

Poplava je začasno prekritje zemljišča z vodo, ki sicer ni prekrito z vodo. Običajno gre za naravni pojav, ki nastane zaradi dolgotrajnih ali kratkotrajnih izredno močnih padavin, naglega taljenja snega ali medsebojnega skupnega delovanja. Poplave so eden od prevladujočih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine v ravninsko-nižinskih predelih in neposredno vplivajo na namembnost prostora in rabo tal.

Razločujemo med običajnimi ali rednimi poplavami, ki se pojavljajo skoraj vsako leto, poplavami z daljšo povratno dobo (10 do 50 let) ter katastrofalnimi poplavami s povratno dobo 100 in več let.

V Sloveniji na podlagi glavnih značilnosti in območij pojavljanja ločimo:

  • hudourniške poplave,
  • nižinske poplave,
  • poplave na kraških poljih,
  • morske poplave,
  • mestne poplave.

Poplave v svetovnem merilu predstavljajo najštevilčnejše naravne nesreče, ki zahtevajo veliko smrtnih žrtev, prizadenejo več ljudi kot katerakoli druga naravna nesreča in povzročajo ogromno gmotne škode.

V zadnjih desetletjih je tako v Evropi kot pri nas zaznati povečanje števila večjih poplav kot posledice vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov. Ob tem se zaradi človekovih dejavnosti v okolju razsežnosti poplav stopnjujejo. V zadnjem stoletju smo namreč s spremembami v rabi tal, krčenjem gozdov, širjenjem urbanizacije, posegi v vodotoke, predvsem njihovo regulacijo, ter gradnjo akumulacij in drenažnih sistemov močno posegli v naravni krog, ki je znal nekdaj presežke padavin odvajati na naraven način brez večjih škod. Pogosto poplavljanje rek, morda celo pogostejše kot danes, so poznali tudi v preteklosti, a je voda takrat naraščala postopno, se razlivala preko brežin na poplavne površine in se nato postopno vračala v rečna korita. Zaradi regulacije rek, gradnje nasipov, spremembe v rabi tal in izboljšana odvajanja vod so se povečale hitrosti v strugah rek, širitev poselitve na pribrežna območja pa je še močno povečala škodo, ki jo poplave povzročajo.
 

 

» Več