Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Poplavna problematika porečja Savinje

Poplave ob reki Savinji niso nikakršna novost, saj je reka Savinja poplavljala že v daljni preteklosti. Manjše poplave ob Savinji, ki velja za vodnato in hudourniško reko, se dogajajo skoraj vsako leto, dokaj pogoste pa so tudi velike poplave, ki ogrožajo tudi človeška življenja in povzročajo veliko materialno škodo. Nekdaj so se takšne poplave ob Savinji pojavljale v povprečju na 10 – 15 let, njihova intenziteta pa se je v zadnjih 20 letih precej povečala.

Čeprav so poplave katastrofalnih razsežnosti v zadnjem stoletju večkrat zaznamovale Savinjsko dolino, so škodne razsežnosti poplav zaradi širitve urbanizacije na poplavna območja, nekaterih preobširnih regulacijskih ukrepov in sprememb klimatskih razmer, ki so prinesle vse intenzivnejšo pojavnost močnih padavin, v zadnjih desetletjih vse večje.

Velika poplavna ogroženost Savinjske doline, ki v slovenskem okvirju sodi v sam vrh poplavno kritičnih območij, izhaja v veliki meri iz dejstva, da ima Savinja izjemno velik delež poplavnih površin, ki segajo v urbana področja in je po tem kriteriju med slovenskimi rekami na prvem mestu. Po podatkih Inštituta za vode Republike Slovenije je na porečju Savinje poplavno ogroženih 52 km2 urbanih površin, kar je sicer precej manj kot npr. ob Savi, Muri ali Dravi, vendar pa na tem območju živi kar 21.400 prebivalcev. V letu 2005 je bilo na porečju Savinje kar 495 ha poseljenih površin, ki jih lahko poplavijo vode s povratno dobo 25 let ali manj. Še bolj poveden je drugi podatek, namreč, da je kar 15 % vseh poplavnih površin v Savinjski dolini poseljenih, pri čemer je od 35 % do 95 % površin večjih naselij tudi poplavno ogroženih. Prav Celje in Laško, ki ležita ob Savinji, sta od večjih slovenskih mest največkrat ogrožena in zato tudi prizadeta zaradi visokih voda Savinje.

Ob poplavi leta 1990, ki je bila ocenjena kot dogodek s 100-letno verjetno povratno dobo, je bilo poplavljenih kar 95 % površine mesta Celje in 66 % površine Laškega.
 

 

» Več