Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Trenutno dela potekajo

Gradbena dela  trenutno (avg 2016) potekajo:

Celje

 • Izvedba protipoplavnih ukrepov na Savinji – Odsek 1 - dela so zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Savinji –  Splavarska brv in denivelacija Partizanske ceste - dela so zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Savinji, Odsek 2  - dela so zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje 
 • Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Savinji, Odsek 3 - dela po projektu so zaključena
 • Izvedba protipoplavnih ureditev na Voglajni  -  dela so zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Izvedba protipoplavnih ureditev na Hudinji, odsek Pokopališče Vojnik, poteka odprava napak po tehničnem pregledu
 • Izvedbo protipoplavnih ureditev na Hudinji, odsek 1 - dela na odseku od sotočja z Vzhodno Ložnico do sotočja z Voglajno zaključena
 • Izvedba protipoplavnih ureditev na Hudinji, odsek 2 - dela zaključena, poteka odprava napak po tehničnem pregledu
 • Izvedba protipoplavnih ukrepov na Hudinji - odsek 3 -  dela potekajo na odseku 3/2
 • Izvedbo protipoplavnih ureditev na Hudinji, odsek 4 - dela zaključena, poteka odprava napak po tehničnem pregledu
 • Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Ložnici - dela so zaključena, tehnični pregled januarja 2015, pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Izvedba del na suhem zadrževalniku Sušnica-jug - dela so zaključena, uporabno dovoljenje
 • Izvedba del na suhem zadrževalniki Ljubečna - dela se po začasni  ustavitvi nadlajujejo
 • Izvedba del na suhih zadrževalnikih Tomaž 1 in Tomaž 2 - dela so zaključena
 • Izvedba protipoplavnih ukrepov na Podsevčnici - dela so zaključena, izveden tehnični pregled, poteka odprava napak, pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Izvedba protipolavnih ukrepov na Vzhodni Ložnici - odsek 1 - dela zaključena, odpravljene pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Izvedba protipoplavnih ureditev na Vzhodni Ložnici - odsek 2 - dela zaključena,
 • Izvedba protipoplavnih ureditev na Vzhodni Ložnici - dela so zaključena
 • Izvedba del na suhem zadrževalniku Podsevčnica - dela so zaključena, marca 2015 izveden tehnični pregled, uporabno dovoljenje
 • Izvedba del pri mostu na cesti Medlog-Lopata - dela so zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Inundacija na levem bregu Hudinje v Arclinu -  dodatna dela po izvedenem  tehničnem pregledu končana, pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Koprivnici - Šmartinsko jezero - dela 2. faze zaključena
 • Objekt Črna Mlaka - dela so zaključena, pridobljeno gradbeno dovoljenje
 • Črpališče Breg - dela so zaključena, izveden tehnični pregled, uporabno dovoljenje
 • Most na cesti v Gaje - dela so zaključena, promet preko mostu sproščen 9. 9. 2014, uporabno dovoljenje
 • Babenski potok - dela zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Most na cesti Teharje - Ljubečna - dela zaključena, izveden tehnični pregled,  uporabno dovoljenje
 • Rekonstrukcija kanalizacije Vojnik - dela zaključena, pridobitev izjav


Laško

 • Gradbena dela I. etape ureditve Savinje pod Laškim, ki so predmet tega projekta, so v celoti zaključena.


Luče

 • Prva faza gradbenih del na območju Luč je zaključena.
 • Druga faza gradbenih del na območju Luč je zaključena.