Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Cilji in koristi

Cilji in koristi

Na Savinji so bili v zadnjih 100 letih sicer izvedeni posamezni infrastrukturni protipoplavni ukrepi, a so večji poplavni dogodki zadnjih 20 let pokazali, da zaradi različnih vzrokov ti ukrepi pred poplavami ne morejo ustrezno zaščititi ljudi, zemljišč in infrastrukture. Poplave, katerih pogostost se je (tudi) na območju Savinjske doline v zadnjih dveh desetletjih povečala, so v tem času povzročile veliko škode na obstoječi vodni infrastrukturi, še posebej na jezovih in nasipih za zaščito visokih voda v odsekih spodnje Savinje. Posledice poplav na urbanih območjih Celja in Laškega ter drugih naseljih Spodnje Savinjske doline so bile zato še hujše, hkrati pa se je povečala tudi škoda, ki so jo povzročile. Celovita obravnava problematike poplavne varnosti z izvedbo različnih ukrepov, ki se bodo izvajali v dveh fazah, je zato za zaščito prebivalstva in infrastrukture ter posledično zmanjšanje škode, ki nastaja zaradi poplav, nujna.

Cilj ukrepov prve faze projekta celovitega zagotavljanja varnosti na porečju Savinje je z lokalnimi protipoplavnimi ukrepi zagotoviti poplavno varnost posameznih najbolj ogroženih urbanih območij ob Savinji in njenih pritokih na širšem območju Celja, pod Laškim in v Lučah.

Po izvedenih lokalnih ukrepih prva faze projekta se bo:

  • Zmanjšala poplavna ogroženost na prb. 1.475 hektarov poseljenih površin Celja, Laškega in Luč.
  • Neposredno korist od ukrepov pa bo imelo več kot 12.000 ljudi.

Na območjih izvedenih lokalnih ukrepov se bo zmanjšalo tveganje pred poplavami, omogočen pa bo tudi hitrejši razvoj regije, saj zaščitni ukrepi upoštevajo cilje trajnostnega okoljskega in prostorskega razvoja. Poplavna varnost na celotnem porečju Savinje, vključno s poplavno zaščito Celja in Laškega pred poplavnimi vodami s povratno dobo 100 let, pa bo dosežena šele po končanju protipoplavnih ukrepov širšega značaja v drugi fazi projekta, ko bo zgrajeno tudi deset suhih  zadrževalnikov na Savinji in Bolski v Spodnji Savinjski dolini.