Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Petek, 29. marec 2013

NA MNOŽIČNO OBISKANI JAVNI PREDSTAVITVI V NARODNEM DOMU V CELJU VČERAJ OBČANOM PREDSTAVILI NAČRTOVANE PROTIPOPLAVNE UKREPE ZA CELJE

S PRIHODOM POMLADI SE ZAČENJA GLAVNINA DEL PROTIPOPLAVNIH UKREPOV NA POREČJU SAVINJE

NA MNOŽIČNO OBISKANI JAVNI PREDSTAVITVI V NARODNEM DOMU V CELJU VČERAJ OBČANOM PREDSTAVILI NAČRTOVANE PROTIPOPLAVNE UKREPE ZA CELJE

Včeraj zvečer je v Celju v nabito polni dvorani Narodnega doma potekala javna predstavitev protipoplavnih ukrepov, ki se v okviru prve faze kohezijskega projekta zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje izvajajo na območju Celje. Ker gre za projekt, ki je za mesto Celje in za njegove prebivalce velikega pomena, sta se namreč investitor projekta, to je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ter Mestna občina Celje odločila, da ob pričetku večjih gradbenih del projekt in protipoplavne ukrepe predstavita zainteresirani javnosti. Na obsežni predstavitvi so v prvem delu o protipoplavnih ukrepih, njihovem pomenu, pričakovanih rezultatih ter spremembah, ki jih bodo v prostor prinesli, spregovorili predstavniki ministrstva, občine in izvajalcev, v drugem delu pa so odgovarjali tudi na številna vprašanja ter prisluhnili mnenjem obiskovalcev. Včerajšnja predstavitev je bila prva v seriji podobnih dogodkov, ki jih investitor načrtuje v času izvajanja projekta, poleg Celja, kjer bodo v prihodnjih mesecih pripravili tudi manjše predstavitve po nekaterih krajevnih skupnostih oz. mestnih četrtih, pa bodo javne predstavitve, s katerimi želi investitor projekta vzpostaviti komunikacijo z vsemi zainteresiranimi javnostmi in jim predstaviti projekt, potekale tudi v Lučah in Laškem.

Z začetkom pomladi se sicer na območju Celja in Luč začenja glavnina gradbenih del za zagotovitev poplavne varnosti najbolj ogroženih urbanih območij ob Savinji in njenih pritokih, ki bodo do jeseni 2014 potekala v okviru prve faze celovitega projekta zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje. Cilj kar 45,5 milijonov evrov vrednega projekta, za katerega je 85 % sredstev iz Kohezijskega sklada zagotovila Evropska unija, je zmanjšati poplavno ogroženost najbolj ogroženih poseljenih območij ob Savinji in njenih pritokih na območju Celja, Vojnika, Laškega in Luč. Prva dela so se sicer začela že spomladi 2012 in se do konca leta v Laškem tudi skoraj v celoti končala, zdaj pa se začenja višek gradbenih del tudi v Celju in Lučah.
Glavnina del prve faze projekta se bo sicer izvajala na območju Celja in Vojnika, dela pa bodo zajela tako Savinjo kot njene pritoke. Urejeni bodo številni nasipi, zidovi in mostne konstrukcije ter izvedeni ukrepi za zaledne vode, na pritokih Savinje pa bo zgrajenih tudi 5 novih suhih zadrževalnikov. Skladno s terminskim planom projekta so bile za celjski in luški del projekta v zadnjih mesecih aktivnosti usmerjene predvsem v pripravo projektne dokumentacije, pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij ter dogovori z lastniki zemljišč, vzporedno pa so na določenih odsekih Savinje in njenih pritokov tudi v Celju že potekala nekatera dela. Tako se je med drugim v okviru protipoplavnih ukrepov že izvedla betonska konstrukcija nadomestnega mostu čez Koprivnico na cesti na Ostrožno, prvega od petih mostov, ki jih bo na območju Celja zaradi hidravlične neustreznosti potrebno zamenjati z novimi konstrukcijami. Trenutno potekajo tudi že dela na Savinji, tako na odseku dolvodno od Celja kot tudi na odseku ob starem mestu, kjer se trenutno izvaja sanacija dveh obstoječih mehkih jezov. Že v maju pa se bodo predvidoma začela tudi dela za zamenjavo Splavarske brvi.

Ker je investitor prepričan, da je seznanjenost javnosti s projektom zelo pomembna, in ker gre tudi za kohezijski projekt, so pripravili tudi posebno informativno zloženko, ki so jo v začetku tedna prejela vsa gospodinjstva na območju izvajanja ukrepov – torej v Celju, Laškem, Lučah in Vojniku –delovati pa je začela tudi posebna spletna stran www.porecje-savinje.si, kjer je moč najti podrobnejše informacije o projektu ter spremljati tudi potek aktivnosti, ki v njegovem okviru potekajo.

Projekt Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi je sicer sploh prvi slovenski kohezijski projekt celovitega urejanja poplavne problematike katerega od porečij slovenskih rek in eden večjih slovenskih projektov okoljske infrastrukture, ki jih je finančno podprla Evropska unija. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.