Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Četrtek, 12. september 2013

V CELJU TRENUTNO TEŽIŠČE AKTIVNOSTI OB SAVINJI

NOVA SPLAVARSKA BRV ZA VEČJO POPLAVNO VARNOST
 

KONČUJEJO SE TUDI DELA OB CESTI CELJE - LAŠKO
 

Celjani lahko že vse od konca pomladi opazujejo dogajanje na območju Splavarske brvi. Morda nekateri niti ne vejo, da je njena zamenjava predvidena prav v sklopu protipoplavnih ureditev. Verjetno pa vedo, da obstoječa brv ob visokih vodah povzroča zajezbo, ob njo se lovijo naplavine in tako še dodatno poslabšujejo pretok vode. A nova Splavarska brv ne bo le hidravlično bolj ustrezna, z izjemno arhitekturo bo temu delu mesta dala tudi novo kakovost in deloma spremenila njegovo podobo. 
Velike spremembe bo zaradi nove brvi doživela tudi Partizanska cesta. Dela so se z arheološkimi raziskavami začela že v maju, od začetka junija pa je Partizanska cesta zaprta. Da jo bo lahko nova brv prečkala, bo izvedena njena poglobitev. Ponovno odprtje Partizanske ceste je vezano na dela na Splavarski brvi, zato se bo moč po njej predvidoma zapeljati  prav tako konec leta.
Za zagotovitev poplavne varnosti mestnega dela ob Savinji bodo protipoplavne ureditve izvedene po celotnem levem bregu vse do Špice, nadaljevale pa se bodo tudi gorvodno od čolnarne. Prva dela na Savinjskem nabrežju se z začasno odstranitvijo urbane opreme začenjajo prav v teh dneh. V času del bo premeščen in ustrezno shranjen tudi znameniti kip splavarja, ki pa se po namestitvi nove brvi vrača ob Savinjo oz. k vstopu na brv, ki bo po novem nekoliko višje, na vstopni ploščadi pred knjižnico. 
Nadvišanje nasipa z ohranitvijo priljubljene sprehajalne poti gorvodno od Špice je že zaključeno - preostane le še zaključno oblikovanje krošenj platan ob sprehajalni poti s strani pristojnih občinskih služb in zasaditve na suhi strani nasipa - v naslednjih dveh mesecih pa bodo urejene še protipoplavne ureditve od parka na Okopih do Špice. Na tem delu bo ob obstoječi sprehajalni poti gorvodno od knjižnice narejen približno 40 cm visok in 2 m širok nasip, ki ga bodo na nekaterih mesti, kjer so prostorske možnosti omejene, prekinili posebni urbani elementi – korita oz. klopi, ki imajo tudi protipoplavno funkcijo. Na območju lapidarija bodo dvignili protipoplavni zid, v nadaljevanju pa bo nasip, ki bo v prostoru komaj opazen,  z rahlo brežino izveden ob mestnem obzidju.
Zaradi del, ki se bodo v naslednjih mesecih izvajale na Savinjskem nabrežju, bo sicer nekoliko moteno vsakdanje življenje, vendar pa priljubljena sprehajalna pot ob Savinji ne bo v popolnosti zaprta, bo pa zaradi del začasno nekoliko zožena. Prekinjena bo le na območju Splavarske brvi, kjer jo bodo morali sprehajalci za kratek čas zapustiti in se nanjo vrniti skozi pasažo in okoli knjižnice, ter za nekaj čas tudi na območju čolnarne na Špici.
Dela na Savinji, ki so sicer razdeljena na 3 odseke, so se najprej začela na delu dolvodno od mostu ceste Celje -Laško. Na tem delu so bile najprej iz struge Savinje odstranjene naplavine, ob desnem bregu pa se končujejo gradbena dela protipoplavnih ureditev. Ob cesti proti Polulam je zaradi pomanjkanja prostora izveden protipoplavni betonski zid, ki ga na nekaterih širših mestih prekinja nasip, ob stiku s Polulskim mostom pa bodo nameščeni nosilci za  mobilne zagatne stene, ki bodo ob grozečih vodah omogočili namestitev le-teh. Gre za alternativo protipoplavnim vrečam, ki se v tujini vse bolj uporablja in je 100-% učinkovita, poleg Polulskega mosta pa bodo  po novem uporabljene še na nekaterih drugih kritičnih območjih.
Na območju Polul bodo hkrati izvedeni tudi ukrepi za odvajanje zalednih in meteornih voda, ki jim protipoplavni zidovi oz. nasipi preprečujejo odtekanje v strugo Savinje, s čimer bodo preprečili poplavljanje preko kanalizacijskih sistemov. Dela na tem odseku bodo končana konec oktobra.