Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Nedelja, 22. september 2013

PRVE UČINKE PROTIPOPLAVNIH UKREPOV LAHKO V CELJU PRIČAKUJEMO NASLEDNJE LETO

OBSEŽNE PROTIPOPLAVNE UREDITVE V CELJU, LUČAH IN LAŠKEM
 

V CELJU SE V JESENSKIH MESECIH ODPIRAJO NOVA GRADBIŠČA
 

Prihaja jesensko obdobje, ki so ga ob Savinji v zadnjih letih vse prevečkrat zaznamovale poplave. Verjetno smo se nanje v zadnjem času  spomnili še pogosteje kot ponavadi, ko smo opazovali dela, ki na Savinji in njenih pritokih od spomladi 2012 potekajo v okviru kohezijskega projekta Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi.  Čeprav si vsi skupaj želimo, da bi bili čim prej varni pred poplavami, pa bo potrebno na učinke ukrepov še nekoliko počakati. Gre namreč za obsežen projekt in ogromno ureditev, ki bodo v celoti končane sredi leta 2015.
Po podatkih izvajalca je do sedaj izvedenih približno tretjina v okviru projekta načrtovanih del. Čeprav številka na prvi pogled ni velika, je potrebno poudariti, da za tistim, kar lahko vidimo v živo na terenu, stoji še ogromno drugega dela. Ureditev poplavne varnosti Celja, ki je le en, a daleč najobsežnejši del kohezijskega projekta, katerega investitor je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,  je eden zahtevnejših okoljskih projektov in sploh prvi takšen v Sloveniji.
V Celju bodo ukrepi zajeli kar 8 vodotokov – poleg Savinje tudi njene pritoke Voglajno, Hudinjo, Koprivnico, Ložnico, Podsevčnico, Sušnico in Vzhodno Ložnico. Dela so razpršena tako rekoč po celotnem območju Celja, vsak vodotok in vsaka mikrolokacija pa ima svoje specifičnosti in zahteve. Projekt ne zajema zgolj izvedbe del na terenu, pač pa tudi pripravo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih zemljišč, vzporedno pa zaradi obsežnosti projekta poteka več postopkov. Pri pripravi ukrepov je ključno sodelovanje s pristojnimi inštitucijami – Zavodom za varstvo naravne dediščine, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Zavodom za ribištvo in drugimi. Veliko časa in energije vzamejo dogovori glede zemljišč, njihovega odkupa ali služnostne rabe s številni posamezniki in drugimi subjekti.
Za kako obsežno delo gre, pove podatek, da bo za ureditve, predvidene le za območje Celja, potrebnih kar 39 gradbenih dovoljenj, pri čemer je za pridobitev vsakega gradbenega dovoljenja potrebnih od 6 pa vse tja do 17 soglasij soglasodajalcev ter doseči dogovore z lastniki zemljišč, kjer so predvidena dela oz. ki jih bodo dela neposredno zadela. Ob dejstvu, da je za del ukrepov oz. območij, kjer se le-ti izvajajo, potrebna tudi presoja vplivov na okolje oz. pridobitev okoljevarstvenega soglasja, za katerega se na ravni države vodi še dodaten zahteven postopek, je lažje razumeti obsežnost in trajanje projekta.
Na območju Celja je trenutno odprtih več gradbišč. Nekatera med njimi bodo v jesenskih mesecih zaključena, po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, ki sicer zamuja več mesecev, pa se bodo v naslednjih mesecih gradbene aktivnosti v  Celju še okrepile in prilagojeno vremenskim razmeram potekale tudi v zimskih mesecih. V Laškem, kjer so gradbeni stroji svoje delo končali že konec lanskega leta, se čaka le še na izdajo uporabnega dovoljenja, v Lučah pa je končana prva faza predvidenih ureditev, dela pa se bodo nadaljevala predvidoma v začetku naslednjega leta.