Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Sreda, 15. januar 2014

GRADNJA PROTIPOPLAVNIH UREDITEV V CELJU V POLNEM TEKU

ZAČENJAJO SE DELA NA VZHODNEM DELU CELJA


ZGRAJENIH IN REKONSTRUIRANIH ŽE VEČ KOT 11 KM NASIPOV

Poplavna varnost je v Celju, ki je velja za poplavno enega najbolj ogroženih mest v Sloveniji, vedno aktualna tema. Čeprav je letošnja jesen prizanesla s poplavami, pa je dogajanje na tem področju v Celju še kako živahno. V okviru kohezijskega projekta »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi« namreč na Celjskem že več kot leto dni potekajo obsežna protipoplavna dela, ki bodo po izvedbi vseh ukrepov največjemu mestu ob Savinji ob obsežnejših padavinah zagotovila mirnejši spanec. 
Celje je sicer eno od treh ciljnih območji trenutno enega največjih okoljskih projektov v Sloveniji, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture in ga v 85 % iz Kohezijskega sklada financira Evropska unija, preostala sredstva pa zagotavlja država. Poleg Celja so ukrepi za večjo poplavno varnost na porečju Savinje zajeli  tudi Laško in Luče. Dela v Laškem so že končana, v Lučah je končana prva faza ureditev, intenzivno pa dela, katerih zaključek je predviden avgusta 2015,  že od začetka lanskega leta potekajo v Celju.
Ob koncu leta 2013 je bil projekt poplavne varnosti na porečju Savinje nekako na polovici, po ocenah investitorja, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pa je izvedenih tudi približno polovica pogodbenih del. Zelo živahno je trenutno v Celju, kjer je večina del na zahodnem delu Celja s Savinjo in njenimi pritoki - Koprivnico, Ložnico, Sušnico in Podsevčnico – ter na Savinji dolvodno od Celja že končanih, preostanek del pa naj bi bil zaključen v naslednjih mesecih. Težišče aktivnosti se bo tako v letu 2014 preneslo na vzhodni del Celja in Vojnik. V drugi polovici projekta bodo tako aktualne predvsem ureditve na Voglajni, Hudinji in Vzhodni Ložnici, kjer se bodo dela začela že v kratkem. 
Do konca leta 2013 je bilo za zagotovitev večje poplavne varnosti zgrajenih že skoraj 8 km novih zemeljskih nasipov in nadvišanih oz. rekonstruiranih 3,5 km obstoječih. V dolžini 1,9 km je bila tam, kjer nasipi zaradi omejenih prostorskih možnosti niso možni, izvedena zaščita v obliki protipoplavnih zidov.  Dela so v teku na štirih od 5 suhih zadrževalnikov, od tega so na zadrževalniku  Podsevčnica že skoraj v celoti zaključena. V okviru projekta bo rekonstruiranih tudi šest hidravlično neustreznih mostov, pri čemer je bil most čez Koprivnico zaključen že sredi leta 2013, v velikem delu je izvedena Splavarska brv, dela pa potekajo še na dveh mostovih – čez Podsevčnico na cesti Medlog-Lopata in na inundaciji v Arclinu. Izvedene so bile tudi nekatere druge potrebne ureditve, skupno pa je bilo do konca leta 2014 realiziranih približno polovica predvidenih del.