Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Sreda, 12. junij 2013

TUDI V POLETNIH MESECIH INTENZIVNA DELA NA PROJEKTU PROTIPOPLAVNE ZAŠČITE NA POREČJU SAVINJE

ZAČENJA SE GRADNJA PROTIPOPLAVNIH UREDITEV NA SAVINJSKEM NABREŽJU V CELJU
 

DO ZAČETKA NOVEMBRA ZARADI GRADBENIH DEL ZAPORA PARTIZANSKE CESTE IN SPLAVARSKE BRVI

Potem ko so izvedbena dela za izgradnjo protipoplavnih ureditev, ki se na območju Celja, Luč in Laškega izvajajo v okviru kohezijskega projekta »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi« letos spomladi prešla v ključno fazo,  se v juniju začenjajo tudi prva gradbena dela na odseku Savinje med železniškim mostom in Špico.  V okviru  protipoplavnih del bodo tako v naslednjih mesecih na tem odseku  izvedene zamenjava hidravlično neprimerne Splavarske brvi  ter druge protipoplavne ureditve  za zaščito starega dela Celja, ki so ga v zadnjih desetletjih večkrat preplavile narasle vode Savinje.  Zaradi izvedbe del bodo že v tem tednu za ves promet zaprli Partizansko cesto na desnem bregu Savinje, za pešce pa tudi Splavarsko brv. Ta bo sicer odstranjena šele po izgradnji nove, do takrat pa jo bodo pri izvajanju del uporabljali gradbinci.  Zapora Partizanske ceste bo trajala vse do začetka novembra, prav tako pa bo neposreden vstop v mestni park preko Savinje za sprehajalce ponovno mogoč šele v zadnjih mesecih leta, ko jih bo iz ploščadi pri knjižnici čez reko popeljala že nova, moderno zasnovana Splavarska brv.
Trenutno sicer na delu, kjer  bo nova Splavarska brv v zanimivi zanki vstopila v mestni park, potekajo predhodne arheološke raziskave, po zapori ceste pa se bodo na desnem bregu ob arheološki spremljavi  začela tudi prva zemeljska dela za izgradnjo brvi.  Dela bodo že v drugi polovici junija zajela tudi levi breg Savinje, kjer je ob zamenjavi brvi predvidena tudi izgradnja protipoplavnih nasipov in protipoplavnih zidov. Vse ureditve na tem za mestni utrip zelo pomembnemu delu savinjskega nabrežja bodo nadgrajene z izdelanimi krajinskimi ureditvami, ki bodo dali temu med Celjani izredno priljubljenemu območju ob Savinji skupaj z novo moderno brvjo novo kvaliteto ne le v protipoplavnem, pač pa tudi ambientalnem smislu.
Vsa dela,  katerih glavnina bo potekala prav v poletnih mesecih in bodo predvidoma zaključena v začetku novembra, so usklajena z upravljalci javnih površin in bodo zato kar se da minimalno motila poletni utrip na nabrežju Savinje.  Nekaj več motenj je pričakovati na desnem bregu Savinje, kjer bo zaradi poglobitve ceste ter izgradnje brvi vse do novembra  zaprta  Partizanska cesta, ki jo bo nova Splavarska brv prečkala kot nadhod. Obvozi bodo ustrezno  urejeni, ob zaprtju pa bodo nameščene tudi ustrezne obvestilne table in prometna signalizacija.
Projekt 'Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi,v okviru katerega se izvajajo tudi protipoplavna dela v Celju, je  sicer sploh prvi slovenski  kohezijski projekt celovitega urejanja poplavne problematike katerega od porečij slovenskih rek in eden večjih slovenskih projektov okoljske infrastrukture, ki jih je finančno podprla Evropska unija. Projekt, katerega ocenjena investicijska vrednost znaša več kot 49 milijonov evrov, pri čemer je Evropska unija iz kohezijskega sklada zagotovila 85 % upravičenih stroškov, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.  Investitor projekta je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ukrepi pa se poleg Celja izvajajo tudi v Lučah in Laškem.