Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Torek, 01. januar 2008

Sporočilo za javnost - PO JAVNI PREDSTAVITVI PROTIPOPLAVNIH UKREPOV V NARODNEM DOMU VČERAJ ŠE PREDSTAVITEV UKREPOV ZA OBMOČJE ŠPICE

INVESTITOR PROJEKTA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA SAVINJI NADALJUJE S PREDSTAVITVAMI NAČRTOVANIH UKREPOV OBČANOM
 

INVESTITOR, OBČINA IN IZVAJALEC SE TRUDIJO TUDI ZA ENO NAJPOGOSTEJE POPLAVLJENIH OBMOČIJ V CELJU NAJTI NAJBOLJŠO REŠITEV


Potem ko je konec marca Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, investitor kohezijskega projekta Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi, v sodelovanju z občino pripravilo množično obiskano predstavitev protipoplavnih ukrepov za Celje ter vse občane o projektu obvestilo z informativno zloženko in vzpostavilo posebno spletno stran projekta, je včeraj zvečer v prostorih kajak kanu kluba Nivo Celje potekala še  napovedana podrobnejša predstavitev za prebivalce enega najpogosteje poplavljenih območij v Celju, območje Špice med Savinjo in Ložnico na zahodnem delu Celja. S tem investitor nadaljuje z načrtovanim obveščanjem javnosti o ukrepih projekta, ki bo do konca leta 2014 zmanjšal poplavno ogroženost najbolj prizadetih urbanih območij ob Savinji.  V kratkem je tako načrtovana še ena javna predstavitev, in sicer v začetku junija,  ko bodo občanom Luč, ene od treh občin, v kateri se izvaja projekt, predstavili ukrepe za večjo poplavno varnost njihovega kraja.
Da je bil interes za podrobnejšo predstavitev ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Špice zares velik, se je pokazalo že na prvi predstavitvi v Celju, zato ni presenetljivo, da se je včerajšnje predstavitve, na kateri so na vprašanja obiskovalcev odgovarjali tako predstavnik investitorja in občine kot projektanta in izvajalcev, udeležilo  veliko število prebivalcev tega dela Celja. V več kot  dve uri trajajočem dogodku so dobili odgovore na številna vprašanja, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje pa jim je zagotovil, da se skupaj z občino in projektantom trudijo, da bi v okviru projekta našli najboljšo rešitev, ki bi do izgradnje suhih zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini, ki so za poplavno varnost tega območja ključnega pomena, z lokalnimi protipoplavnimi ukrepi (v prvi vrsti nadvišanjem nasipov in izgradnjo protipoplavnih zidov)  stanovalcem Špice zagotovili čim večjo zaščito pred naraslimi vodami Savinje in Ložnice. Na predstavitvi so predstavniki investitorja in izvajalca izpostavili tudi, da so protipoplavne ureditve tudi na tem delu Savinje, ki ima za meščane kot ena ključnih rekreacijskih točk poseben pomen,  načrtovane tako, da v največji možni meri ohranjajo današnjo podobo območja. Nadvišanje obstoječega nasipa bo tako izvedeno tako, da se ohrani tako makadamska pešpot kot obstoječi drevored, pri čemer se zaradi ohranitve drevoreda pešpot na nekaterih odsekih le nekoliko umika v zaledje.  Da se protipoplavni ukrepi vizualno ustrezno vključijo v prostor, je za  celoten odsek načrtovana tudi krajinska ureditev, ki na severni strani zvišanega protipoplavnega nasipa predvideva zatravitev in zasaditev avtohtonih rastlinskih vrst ter postavitev dodatnih klopi. Dela na tem odseku Savinje sicer že potekajo, na Ložnici pa se bodo pričela v zadnjih dneh maja.
Glavnina gradbenih del,   ki bodo do jeseni 2014 potekala v okviru prve faze celovitega projekta zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje,  se je sicer na območju Celja in Luč začenja prav v teh mesecih. Cilj kar 45,5 milijonov evrov vrednega projekta, za katerega je 85 % sredstev iz Kohezijskega sklada zagotovila Evropska unija, je zmanjšati poplavno ogroženost najbolj ogroženih poseljenih območij ob Savinji in njenih pritokih na območju Celja, Vojnika, Laškega in Luč. Dela v Laškem so bila že do konca 2012 skoraj  končana, na območju Celja, kjer so dela poleg Savinje zajela tudi 7 njenih pritokov, pa se prav zdaj začenja glavnina predvidenih del. Dela se tako trenutno izvajajo na Savinji, in sicer tako na območju Polul, kjer je bilo že izvedeno čiščenje struge ter odstranitev naplavin ter zgrajen protipoplavni zid ob cesti Celje-Laško, kot tudi na odseku ob starem mestnem jedru, kjer  sta bila odstranjena dva mehka jezova. Prav v teh dneh pa se začenjajo arheološke raziskave na območju, kjer bo čez poletje zrasla nova hidravlično ugodnejša Splavarska brv, ki bo zamenjala obstoječo in tako prispevala k večji poplavni varnosti, začela pa so se  tudi pripravljalna dela ob Savinji na območju Špice. Dela že od pomladi potekajo tudi na Koprivnici, kjer je bil nadvišan nasip in na mestih, kjer zaradi prostorskih omejitve nasip ni bil mogoč,  izveden protipoplavni zid, prav v teh dneh pa so se krajani lahko sprehodili tudi čez nov most na cesti na Ostrožno pri gostišču Ljubica in po prenovljenih sprehajalnih poteh ob Koprivnici. V zaključni fazi so tudi dela na nasipu ob Ložnici. Tudi dela na območju Luč, ki bodo zajela tako Savinjo kot Lučnico, so v polnem teku.
Projekt 'Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi' je  sicer sploh prvi slovenski  kohezijski projekt celovitega urejanja poplavne problematike katerega od porečij slovenskih rek in eden večjih slovenskih projektov okoljske infrastrukture, ki jih je finančno podprla Evropska unija. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.