Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Nedelja, 24. marec 2013

S prihodom pomladi se v Celju in Lučah začenja glavnina gradbenih del protipoplavnih ukrepov

S prihodom pomladi se v Celju in Lučah začenja glavnina gradbenih del protipoplavnih ukrepov

Potem ko so se prva dela v okviru prve faze celovitega urejanja poplavne problematike na porečju Savinje začela že spomladi 2012 in se do konca leta v Laškem tudi skoraj v celoti končala, se s prihodom pomladi začenja višek gradbenih del tudi v Celju in Lučah.

Z začetkom pomladi se na območju Celja in Luč začenja glavnina gradbenih del za zagotovitev poplavne varnosti najbolj ogroženih urbanih območij ob Savinji in njenih pritokih, ki bodo do jeseni 2014 potekala v okviru prve faze celovitega projekta zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje. Cilj kar 45,5 milijonov evrov vrednega projekta, za katerega je 85 % sredstev iz Kohezijskega sklada zagotovila Evropska unija, je zmanjšati poplavno ogroženost najbolj ogroženih poseljenih območij ob Savinji in njenih pritokih na območju Celja, Vojnika, Laškega in Luč. Prva dela so se sicer začela že spomladi 2012 in se do konca leta v Laškem tudi skoraj v celoti končala, zdaj pa se začenja višek gradbenih del tudi v Celju in Lučah.

Glavnina del prve faze projekta se bo sicer izvajala na območju Celja in Vojnika, dela pa bodo zajela tako Savinjo kot njene pritoke. Urejeni bodo številni nasipi, zidovi in mostne konstrukcije ter izvedeni ukrepi za zaledne vode, na pritokih Savinje pa bo zgrajenih tudi 5 novih suhih zadrževalnikov. Skladno s terminskim planom projekta so bile v zadnjih mesecih aktivnosti usmerjene predvsem v pripravo projektne dokumentacije, pridobivanje potrebnih soglasij ter dogovori z lastniki zemljišč, vzporedno pa so na določenih odsekih Savinje in njenih pritokov tudi v Celju že potekala nekatera dela. Tako je bila med drugim v okviru protipoplavnih ukrepov na cesti na Ostrožno že izvedena zamenjava mostu čez Koprivnico, prvega od petih mostov, ki jih bo na območju Celja zaradi hidravlične neustreznosti potrebno zamenjati z novimi konstrukcijami. Potekajo pa že tudi prva dela na Savinji, tako na odseku dolvodno od Celja, kot tudi na odseku ob starem mestu, kjer se trenutno izvaja sanacija dveh obstoječih mehkih jezov. Že v maju pa se bodo predvidoma začela tudi dela za zamenjavo Splavarske brvi.