Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Sobota, 20. september 2014

Tudi v Lučah bodo v oktobru ponovno zahrumeli stroji

Tudi v Lučah bodo v oktobru ponovno zahrumeli stroji

Konec oktobra se nadaljujejo dela na območju Luč. Po pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju bo izvajalec del pričel z izvedbo ukrepov druge faze protipoplavnih ureditev v Lučah. Dela, ki bodo zajela območje gorvodno od vojaškega mostu, bodo predvidoma zaključena do konca novembra.

Prva faza del na tem območju, v kateri so bila izvedena dela na Lučnici in Savinji do vojaškega mostu je bila sicer končana že konec leta 2012, v drugi etapi pa bodo izvedene še protipoplavne ureditve gorvodno od vojaškega mostu do Juvanovega jezu. Izvedlo se bo čiščenje korita Savinje, dela se bodo nadaljevala z ureditvijo brežine desnega brega Savinje in sanacijo zavarovanja cestnega nasipa.

Dela, ki so bila v Lučah izvedena v prvi fazi, so že izboljšala hidravlično prevodnost struge reke Savinje, hkrati pa so bila izvedena tako, da ji dopuščajo, da se dokončno izoblikuje sama. Pomol na sotočju predstavlja zanimivo točko za rekreacijo in turizem, jez na Savinji pod vojaškim mostom v P 28 pa dodano vrednost v primerjavi s prejšnjim stanjem. Na Lučnici k večji poplavni varnosti prispeva tudi nova lesena brv, nameščena na nadvišani zid.

Z izvedenimi deli obeh etap se bo na območju Luč povečala poplavna varnost na prb,. 5 ha poseljenih površin.