Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Avgust 2016

Torek, 23. avgust 2016
Dela še tudi na Hudiniji

Poleg del, ki potekajo na Suhem zadrževalniku Ljubečna, je v teh dneh delovno tudi ob Hudinji. Pretežni del protipoplavnih ureditev na tem pritoku Savinje je sicer že zaključen, trenutno poteka še tudi odprava napak na odseku 4, ostale pa so še ureditve na odseku 2/3, ki se trenutno izvajajo v sklopu prve etape.  

Preberi več...

Julij 2016

Petek, 15. julij 2016
Nadaljujejo se dela na Suhem zadrževalniku Ljubečna

Potem ko so bila  dela na suhem zadrževalniku Ljubečna v prvi polovica leta začasno zaustavljena, so julija ponovno stekla. Gre za zadnjega od večjih podprojektov, ki sestavljajo obsežen sklop protipoplavnih ureditev na Svinji in njenih pritokih na območju Celja.

Preberi več...

Marec 2016

Petek, 11. marec 2016
Zaključena tudi dela ob Dajnici

Zaključen je še en manjši sklop protipoplavnih ureditev na Celjskem, in sicer ureditev, ki so zajemala izvedbo protipoplavnega zidu ob Dajnici, kjer trenutno potekajo le še zaključna dela.  Prav tako so končana tudi dela pri rekonstrukciji kanalizacije Vojnik. Trenutno se tako ob ustavitvi del na suhem zadrževalniku Ljubečna izvajajo le dela na črpališču RITS, kjer je bilo med drugim potrebno izvesti rekonstrukcijo daljnovoda, izvajalec pa je e tudi izvedel izkop za objekt – črpališče. Nekoliko je obilno deževje v tem tednu ponagajalo pri delih na Šmartinskem jezeru, ki pa se nadaljujejo že v naslednjem tednu, ko je načrtovana zamenjava ventila.


 

Preberi več...

Februar 2016

Torek, 02. februar 2016
Pridobljeno tudi uporabno dovoljenje za ureditve ob Voglajni

Medtem ko so dela v okviru projekta ureditve poplavne varnosti na porečju Savinje bolj ali manj zaključena in se trenutno izvajajo le še dela za izvedbo protipoplavnega zidu ob Dajnici, rekonstrukcije kanalizacije Vojnik in ureditev zalednih voda na območju Vzhodne Ložnice,  dela na suhem zadrževalniku Ljubečna pa so začasno ustavljena, je izvajalcu uspelo pridobiti uporabno dovoljenje še za en velik sklop ureditev – to je za izvedene protipoplavne ureditve ob Voglajni.

Preberi več...

Januar 2016

Četrtek, 14. januar 2016
Dela na Šmartinskem jezeru zaključena, ob Dajnici v gradnji visokovodni nasip

2. faza del na Šmartinskem jezeru, kjer je bilo potrebno zamenjati ventil na pregradi so zaključena.  Prav tako so skoraj zaključena dela ob Hudinji, kjer se le še na odseku 3 in 4 izvajajo še zaključna dela . Na Vzhodni Ložnmici potekajo še dela, povezana z izvedbo potrebnih črpališč za zaledne vode, na Dajnici pa izvajalec gradi visokovodni nasip.
 

Preberi več...

December 2015

Sreda, 16. december 2015
Dela na Vzhodni Ložnici končana

Končana so dela na še enem vodotoku, ki ga je zajel projekt ureditve poplavne varnosti na območju Celja. Potem ko je izvajalec del ukrepe na odseku 1 Vzhodne Ložnice končal že ob koncu poletja, v 2. polovici decembra ukrepe na odseku 2, so v zadnjih nekaj tednih izvajali le še potrebne ureditve za ureditev zalednih voda, ki so sedaj tudi bolj ali manj končane. V sklopu ureditev Vzhodne Ložnice je bilo sicer izvedenih približno 800 m novih visokovodnih nasipov, 800 m  novih ali nadvišanih oz. rekonstruiranih protipoplavnih zidov , urejene  je bilo tudi skoraj kilometer struge, k večji poplavni varnosti pa bosta prispevali tudi dve rekonstruirani mostni konstrukciji.

Preberi več...

November 2015

Ponedeljek, 30. november 2015
Začenjajo se dela za izvedbo suhega zadrževalnika Ljubečna

Potem ko je bilo pri načrtovanju izvedbe suhega zadrževalnika Ljubečna v preteklih letih kar nekaj zapletov s pridobivanjem zemljišč, potrebnih soglasij in različnih projektnih rešitev, ki so bili potrebne za doseganje kompromisa različnih deležnikov, je bilo končno doseženo soglasje.
Tako se v teh dneh končno začenjajo dela tudi za izvedbo še zadnjega od v projektu prvotno načrtovanih 5 suhih zadrževalnikov – zadrževalnik Ljubečna na Vzhodni Ložnici.

 

Preberi več...

Petek, 27. november 2015
Dela tudi ob Dajnici in pri Šmartinskem jezeru

Za dokončanje vseh ureditev, predvidenih v sklopu urejanja poplavne varnosti na širšem območju Celja, je potrebno urediti še nekaj manjših 'podprojektov'. Tako trenutno dela potekajo tudi ob Dajnici in tudi pri Šmartinskem jezeru, kjer  poteka II. faza načrtovanih ureditev.

 

Preberi več...

Četrtek, 26. november 2015
Medtem ko so dela že skoraj zaključena, na več lokacijah poteka tudi odprava napak po tehničnih pregledih

Čeprav so dela na pretežnem delu predvidenih odsekov že zaključena, je po izvedenih tehničnih pregledih potrebno ponekod še odpraviti manjša napake, ki so bile zaznane ob pregledih.

Preberi več...

Torek, 17. november 2015
Dela na Hudinji še v polnem teku

Od večjih vodotokov, ki jih je na območju Celja zajel projekt zmanjšanja poplavne ogroženosti, je v zadnjem delu projekta, ki se počasi bliža koncu, trenutno najbolj intenzivno na Hudiniji. Dela še vedno intenzivno potekajo na odseku 4 na območju Arclina, kjer se med drugim izvaja protipoplavni zid. Vse je pripravljeno za izvedbo Klinčevega jezu, za kar je bilo potrebno preusmeriti vode Hudinje, še pred tem pa izvesti odlov rib. Na tem območju se izvaja tudi obloga desne brežine ter poglobitev korita dolovodno od jezu.

Preberi več...

Oktober 2015

Četrtek, 22. oktober 2015
Nadvišanje ceste ob Vzhodni Ložnici končano, na odseku 2 ostane le še ureditev habitatov

Nadvišanje ceste na mostu na cesti v Gaje je z izvedbo zaključnih del, izvedbo bankin, prestavitvijo zalednih jarkov in izvedbo protipoplavnega zidu ob jarku zaključeno, s tem pa se je v tem tednu sprostil tudi promet. Vendar pa s tem dela na odseku 2 Vzhodne Ložnice, kamor sodi tudi ta del, še niso končana. Potrebno je namreč izvesti še ureditev habitatov, ki bo predvidoma končana do srede novembra.

Preberi več...

Sreda, 14. oktober 2015
Dela na Hudinji in Vzhodni Ložnici še potekajo

Čeprav je večina protipoplavnih del na Celjskem že zaključena, pa stroji še niso povsem utihnili. Trenutno je še vedno delovno na delu Hudinje in Vzhodne Ložnice, v okviru projekta pa poteka tudi rekonstrukcija kanalizacije v Vojniku.

Preberi več...

Sobota, 10. oktober 2015
K večji poplavni varnosti bo prispevala tudi rekonstrukcija kanalizacije Vojnik

Ne le neposredni ukrepi, kot so izgradnja protipoplavnih nasipov in zidov ter suhih zadrževalnikov, za zmanjšanje poplavne ogroženosti je potrebno izvesti tudi druge ukrepe, kot so odvajanje zalednih voda, rekonstrukcija mostov, ureditev črpališč ter tudi rekonstrukcija  kanalizacijskega sistem, kjer je tako potrebno.
 

Preberi več...

September 2015

Petek, 04. september 2015
Večina del v Celju zaključenih

Tudi na območju Celja je večina del zaključena. Konec avgusta so potekali tehnični pregledi na suhem zadrževalniku Sušnica-jug, na odseku 1 Vzhodne Ložnice,  po zaključku del in pripravi potrebne dokumentacije pa je tehnični pregled za sredo septembra napovedan tudi za izvedena protipoplavna dela ob Voglajni.

Preberi več...

Julij 2015

Ponedeljek, 20. julij 2015
Dela tudi v Celju v zaključni fazi

Projekt zagotovitve poplavne varnosti na porečju Savinje tudi na območju Celja prehaja v zaključno fazo. Potem ko so bile protipoplavne ureditve v Laškem in v Lučah že končane, trenutno dela potekajo še na Vzhodni Ložnici, odseku 2 in 3 Hudinje ter na mostu na cesti Teharje – Ljubečna.

Preberi več...

Junij 2015

Ponedeljek, 22. junij 2015
Pričenjajo se dala za zamenjavo mostu na cesti Teharje – Ljubečna

V tem tednu se v okviru protipoplavnih ureditev odpira še eno od zadnjih gradbišč. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju se namreč začenja dela za zamenjavo mostu na cesti Teharje – Ljubečna.

Preberi več...

April 2015

Sreda, 15. april 2015
Dela na Voglajni zaključena

Potem ko je ob začetku leta na Voglajni ostalo za ureditev le še nekaj posamičnih odsekov, lahko rečemo, da so s prihodom pomladi končane ureditve še ne enem od vodotokov na območju Celja.

V sklopu protipoplavnih ureditev, ki so se na Voglajni  začele izvajati leni poleti,  je bila tako očiščena struga vse do meje z občino Štore, s čimer se je bistveno povečala pretočnost, kar se je pokazalo že ob večjem jesenskem deževju. Izvajalci so utrdili tudi strugo, izvedeni pa so bili tudi novi ali nadvišani obstoječi nasipi.

Preberi več...

Ponedeljek, 06. april 2015
Živahno na Vzhodni Ložnici

Eden od zadnjih vodotokov, ki bo v sklopu projekta povečanja poplavne varnosti na območju Celja, dobil protipoplavno bolj učinkovito ureditev, je Vzhodna Ložnica. Dela na Vzhodni Ložnici so se na posameznih odsekih sicer začela že konec lanskega leta in se na območju cinkarne, kjer je bilo potrebno izvesti protipoplavni zid,  tudi že zaključila, trenutno pa je najbolj živahno na odseku 2.

Preberi več...

Marec 2015

Petek, 06. marec 2015
Dela v Lučah zaključena

Tudi na drugem od treh območjih, na katerih poteka projekt  'Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi' , so dela zaključena. V začetku marca so namreč delavci pogodbenega izvajalca Nivo Eko dokončali vse predvidene ureditve druge etape del v Lučah.
 

Preberi več...

Februar 2015

Ponedeljek, 16. februar 2015
Dela v Lučah in na Voglajni se počasi bližajo koncu

V naslednjem dobrem mesecu dni se bodo, če ne bi bilo nepredvidljivih vremenskih okoliščin,  zaključila gradbena dela še na dveh velikih podprojektih v okviru EU projekta zagotavljanja poplavne varnosti v porečju Savinje. Tako bodo že v začetku marca gradbeni stroji predvidoma končali svoje delo v Lučah, kjer trenutno še potek izvedba 2. etape predvidenih ureditev, v aprilu pa naj bi bil končan tudi pretežni del predvidenih ureditev na Voglajni na območju Celja.

Preberi več...

Petek, 06. februar 2015
Po kratki prekinitvi del zaradi neugodnega vremena dela spet intenzivno potekajo

Čeprav se vremenske napovedi glede količine zapadlega snega niso uresničile, pa so neugodne vremenske razmere kljub temu začasno zaustavile tudi dela v okviru zagotavljanja poplavne varnosti v Celju in Lučah. A že po dveh dneh so stroji ponovno zahrumeli, dela pa se nadaljujejo po načrtih.

Preberi več...

Januar 2015

Petek, 16. januar 2015
Na Hudinji trenutno najbolj živahno

Trenutno najbolj intenzivno dela potekajo na Hudinji, kjer se protipoplavne ureditve izvajajo na delu odseka 1 od sotočja v Vzhodno Ložnico do mostu na Kidričevi cesti, odseku 2 in odseku 4.

Preberi več...

Ponedeljek, 05. januar 2015
Po kratkem prazničnem premoru se dela nadaljujejo

Dela v zvezi s protipoplavnimi ureditvami v Celju se po kratkem prazničnem premoru intenzivno nadaljujejo.  Najbolj živahno je trenutno ob Voglajni in Hudinji, dela pa poleg tega potekajo tudi v Lučah, ki prav tako sodijo v I. fazo protipoplavnih ureditev na porečju Savinje.

Preberi več...

December 2014

Petek, 05. december 2014
Dela ob Hudinji in Voglajni se nadaljujejo

Tudi ob prihodu nekoliko nižjih temperatur se dela za zagotovitev večje poplavne varnosti na območju Celja intenzivno nadaljujejo. Trenutno je najbolj živahno na posameznih odsekih ob Voglajni in Hudinji, v zaključno fazo pa prehaja tudi izvedba protipoplavnih ureditev v zgornjem toku Savinje v občini Luče.

Preberi več...

November 2014

Četrtek, 20. november 2014
Dela na odseku ob pokopališču Vojnik v polnem tek

Intenzivno potekajo tudi dela ob pokopališču Vojnik. Na levi brežini je bil izveden visokovodni nasip, na delu odseka pa bo v dolžini 65 m v naslednjih tednih izveden protipoplavni zid. Očiščeno je bilo tudi korito, ob tem pa se bodo uredila tudi zatočišča za ribe. Dolvodno od mostu Vojnik – Šmartno se se izvaja obloga brežine, ob pokopališču pa se začenja izgradnja protipoplavnega  zidu, ki bo izveden v skupni dolžini približno 121 m.

 

Preberi več...

Ponedeljek, 17. november 2014
Uporabno dovoljenje še za en del ureditev ob Savinji, dela končana tudi na črpališču Breg

Prejšnji teden je izvajalec del pridobil uporabno dovoljenje za še en odsek ureditev od Savinji, ki jih je zaradi hitrejšega pridobivanja gradbenih dovoljenj in smiselne razdelitve del razdelil na več pododsekov. Uporabno dovoljenje so tako dobile tudi izvedene protipoplavne ureditve na odseku od zgornjega mehkega jezu do sotočja Savinje in Ložnice oz. do Špice.

Preberi več...

Nedelja, 09. november 2014
Sredi novembra tehnični pregled mosta na cesti v Gaje

Po končanih delih in izvedenem kvalitatativnem pregledu 18. novembra nov most na Cesti v Gaje, ki je bil zaradi hidravlične neprimernosti prejšnjega mostu izveden v okviru izvedbe številnih protipolavnih ureditev na območju Celja, čaka tehnični pregled.

Preberi več...

Sreda, 05. november 2014
Začenjajo se dela 2. faze ureditev v Lučah

V začetku novembra se gradbeni delavci zopet selijo tudi v Luče, kjer se po skoraj enoletnem premoru nadaljujejo protipoplavna dela v okviru evropskega projekta celostne ureditve protipoplavne varnosti na porečju Savinje.

Preberi več...

Oktober 2014

Četrtek, 23. oktober 2014
Pričenjajo se tudi dela na Hudinji-odsek 2

V oktobru se pričenjajo tudi dela na odseku 2 Hudinje, ki obsega odsek od sotočja Hudinja z Voglajno do mostu na avtocesti. V tem mesecu bo izvajalec del predvsem pripravljal teren oz. izvedel pripravljalna dela, zakoličbo in potrebne poseke dreves.

Preberi več...

Petek, 03. oktober 2014
Izvedbena dela na Voglajni v polnem teku

Potem ko je deževje ob začetku septembra oteževalo dela, v drugi polovici septembre dela na Voglajni potekajo po načrtih. Trenutno so delavci aktivni na odseku 3, ki zajema odsek od mostu na Kočevarjevi ulici do Teharskega mostu.

Preberi več...

September 2014

Torek, 30. september 2014
Pričela so se tudi dela na odseku ob pokopališču Vojnik

Na Hudinjii so se konec septembra začela tudi dela na odseku ob pokopališču Vojnik. Po pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju so bila najprej izvedena pripravljalna dela. Urejen je bil gradbiščni depo in nameščena varovalna ograja, urejena dostopna cesta na levi brežini, ki so jo tudi očistili. Na gradbišče je bil tudi dostavljen material, tako da se bodo že v naslednjih dnevih lahko začela tudi izvedbena dela.

Preberi več...

Sobota, 20. september 2014
Tudi v Lučah bodo v oktobru ponovno zahrumeli stroji

Konec oktobra se nadaljujejo dela na območju Luč. Po pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju bo izvajalec del pričel z izvedbo ukrepov druge faze protipoplavnih ureditev v Lučah. Dela, ki bodo zajela območje gorvodno od vojaškega mostu, bodo predvidoma zaključena do konca novembra.

Preberi več...

Sreda, 10. september 2014
Dela na mostu na cesti v Gaje zaključena, promet sproščen

Približno dva meseca po pričetku so se dela zaključila tudi na mostu na cesti v Gaje.  V tem času so izvajalci  najprej porušili obstoječi most, nato pa ga nadomestili s hidravlično primernejšim nadomestnim mostom, ki ob povišanih vodah ne bo več predstavljal nevarnosti zajezbe. 
 

Preberi več...

Torek, 09. september 2014
Jesen in zima v znamenju del na Voglajni in Hudinji

Potem ko so ureditve na Savinji, Podsevčnici, Ložnici in Koprivnici že tako rekoč zaključene, se letošnjo jesen na območju Celja in Vojnika v okviru projekta zagotavljanja večje poplavne varnosti odpira nekaj novih gradbišč. Jesen in zima bosta tako v znamenju del na Voglajni in Hudinji.


 

Preberi več...

Četrtek, 04. september 2014
Dela na suhih zadrževalnikih Tomaž 1 in Tomaž 2 končana

Dela na suhih zadrževalnikih Tomaž 1 in Tomaž 2, ki so se pričela jeseni 2014, so zaključena. Izvedba objektov na potoku Tomaž v občini Vojnik, ki bosta z zmanjšanjem pretoka ob visokih voda prispevala k večji poplavni varnosti Vojnika, sta predstavljala enega od največjih gradbenih izzivov projekta, saj sta umeščena v ozko sotesko potoka, ki je izvajalcem predstavljala poseben izziv.


 

Preberi več...

Julij 2014

Ponedeljek, 21. julij 2014
Uporabno dovoljenje tudi za odsek 1 na Savinji in Črno Mlako

Sredi julija sta uporabno dovoljenja dobila še dva objekta, ki sta bila izvedane v okviru projekta protipoplavnih ukrepov na območju Celja. 17. julija je bilo tako izdano uporabno dovoljenje za odsek 1 na Savinji od železniškega mostu v Tremerjih do sotočja Savinje z Voglajno, in objekt Črna Mlaka.

Preberi več...

Nedelja, 20. julij 2014
Pridobljeno uporabno dovoljenje za Splavarsko brv in Partizansko cesto

Potem ko so bile odpravljene pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil tehnični pregled v začetku julija, je 17. julija nova Splavarska brv, ki bo med drugim pripomogla tudi k večji poplavni varnosti ob Savinji, dobila uporabno dovoljenje. Sprehod po novi brvi, ki temu delu Celja ob Savinji daje tudi novo, še lepšo podobo, je že mogoč.

Preberi več...

Ponedeljek, 07. julij 2014
S pripravljalnimi deli se v teh dneh pričenjajo tudi dela na mostu na cesti v Gaje

V teh dneh so se pripravljalna dela začela na mostu na cesti v Gaje, kjer bo v prvi fazi porušen obstoječi most, ki ga bo nadomestil hidravlično primernejši nadomestni most.  Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa se bdodo v kratkem pričala tudi pripravljalna dela na Voglajni- odsek 3 od mostu na Kočevarjevi ulici do Teharskega mostu.

Preberi več...

Petek, 04. julij 2014
Koncu se bližajo dela na SZ Tomaž 1 in Tomaž 2

Dela na suhih zadrževalnikih Tomaž 1 in Tomaž 2, ki so se pričela jeseni 2014, počasi prehajajo v zaključno fazo. V sklopu izvedbe zadrževalnikov, ki bosta z zmanjšanjem pretoka ob visokih voda prispevala k večji poplavni varnosti Vojnika, bo izvedena tudi nova lokalna cesta mimo obeh novih objektov zadrževalnika. 

Preberi več...

Junij 2014

Torek, 10. junij 2014
Dela na inundaciji v Arclinu v zaključni fazi

Dela v sklopu protipoplavnih ukrepov se nadaljujejo tudi v teh vročih dneh. Na območju Celja trenutno potekajo na več lokacijah. Najbolj živahno je trenutno  na suhih zadrževalnikih Tomaž 1, Tomaž 2 in Sušnica-jug, kjer dela intenzivno potekajo. Na inundaciji Arclin so dela v zaključni fazi, prav tako na Ložnici na odseku 1 in 2.

Preberi več...

Maj 2014

Ponedeljek, 12. maj 2014
Dela na suhem zadrževalniku Podsevčnica že v naslednjih dneh zaključena

V tem tednu se zaključujejo  dala na prvem od petih predvidenih suhih zadrževalnikov, ki bodo na območju Celja izvedeni v okviru kohezijskega projekta.  Na suhem  zadrževalniku Podsevčnica, katerega kapaciteta znaša približno 39.000 m3, so v preteklih dneh namestili še pogone zapornice in opravili preizkus delovanja, zdaj pa jih čaka le še pridobitev uporabnega dovoljenja.

Preberi več...

April 2014

Petek, 25. april 2014
Savinja - odsek 1 in odsek 2/1 pripravljen za tehnični pregled

Medtem ko dela ob Savinji na odseku od zgornjega mehkega jezu do sotočja z Ložnico še potekajo, so na večjem delu Savinje že zaključena. Odsek 1 je v celoti pripravljen za tehnični pregled, ki bo potekal takoj po praznikih, prav tako pa tudi za odsek od sotočja z Voglajno do mostu XIV. divizije.  Zaključku se bližajo tudi dela na novi Splavarski brvi.

Preberi več...

Ponedeljek, 14. april 2014
Promet čez most na cesti Medlog – Lopata sproščen

Dela na mostu Medlog-Lopata, ki so se izvajala v okviru protipoplavnih ureditev, so dokončana, stekel pa je tudi že promet čez novi most. Nadaljujejo se zaključna dela ob Savinji, kjer se na vseh treh odsekih izvajajo humusiranje in zatravitve, deloma pa na odseku 2 potekajo še tudi gradbena dela.

Preberi več...

Petek, 04. april 2014
Nadaljevanje del

Tudi v teh spomladanskih dneh dela na projektu Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi intenzivno potekajo. Potem ko je glavnina del na zahodnem delu Celja končanih – trenutno sicer še potekajo na delu odseka 2 ob Savinji, kjer se kot del protipoplavnih ureditve med drugim montirajo betonska korita in klopce,  v zaključni fazi pa je tudi zamenjava Splavarske brvi – se težišče aktivnosti premika na vzhodni del.

Preberi več...

Januar 2014

Petek, 17. januar 2014
Vabilo na javno predstavitev protipoplavnih ukrepov na Hudinji

V sredo, 22. januarja 2014 vas ob 17. uri vabimo na javno predstavitev načrtovanih protipoplavnih ureditev na Hudinji – odsek od mostu na avtocesti do občinske meje, ki se  izvajajo v okviru kohezijskega projekta Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni  ukrepi. 
 

Preberi več...

December 2013

Ponedeljek, 09. december 2013
Konstrukcija nove Splavarske brvi nameščena

S posebnimi dvigali so danes delavci Nivo Eko, ki izvaja gradbena dela v okviru projekta, na pripravljene betonske nosilce namestili konstrukcijo nove Splavarske brvi.

Preberi več...

November 2013

Ponedeljek, 04. november 2013
Prvi elementi konstrukcije nove Splavarske brvi že na gradbišču

Potem ko so se v začetku poletja z arheološkimi izkopi začela prva dela za zamenjavo Splavarske brvi, v teh dneh na gradbišču pričakujejo prihod več 16-metrski jeklenih elementov, iz katerih bodo na terenu v naslednjem mesecu sestavili novo Splavarsko brv in jih namestili na za to pripravljene betonske nosilce. Če bodo vremenske razmere ugodne, bi lahko bila konstrukcija nove Splavarske brvi zmontirana do začetka decembra.

Preberi več...

Junij 2013

Četrtek, 20. junij 2013
Vabljeni na virtualni sprehod po bodočem Savinjskem nabrežju

Do začetka jeseni bo levi breg Savinje ob starem mestu dobil novo podobo. Da bi protipoplavne ukrepe, katerih izvedba se začenja prav v teh dneh, čim bolj neopazno umestili v ta za mesto izjemno občutljiv del, je bila pripravljena tudi krajinska ureditev. Čez novourejeno nabrežje Savinje se lahko virtualno sprehodite že danes. Vstopite tukaj

Preberi več...

Sreda, 12. junij 2013
Začenjajo se tudi dela na Savinjskem nabrežju v Celju

 

Potem ko so izvedbena dela za izgradnjo protipoplavnih ureditev letos spomladi prešla v ključno fazo, se v tem tednu začenjajo gradbena dela tudi na odseku Savinje ob starem mestnem jedru Celja med železniškim mostom in Špico.  V naslednjih mesecih bodo tako na tem odseku izvedene zamenjava hidravlično neprimerne Splavarske brvi ter druge protipoplavne ureditve  za zaščito starega dela Celja. Zaradi izvedbe del bodo že v tem tednu za ves promet zaprli Partizansko cesto na desnem bregu Savinje, za pešce pa tudi Splavarsko brv.
Preberi več...

Petek, 07. junij 2013
Na območju Špice so se začela tudi dela ob Ložnici

Konec maja so se na območju Špice začela tudi dela ob Ložnici na odseku od sotočja s Savinjo gorvodno do Butejevega  mostu.

Preberi več...

Maj 2013

Četrtek, 16. maj 2013
Investitor prebivalcem KS Medlog predstavil protipoplavne ukrepe za Špico

Včeraj zvečer je v prostorih Kajak kanu kluba Nivo Celje na Špici potekala javna predstavitev protipoplavnih ukrepov za poplavno eno najbolj prizadetih območij v Celju, območje Špice med Savinjo in Ločnico. Predstavitve se je udeležilo več kot 40 stanovalcev tega območja, ki so predstavnikom investitorja, izvajalca in projektanta zastavili številna vprašanja.

Preberi več...

Sreda, 08. maj 2013
Vabilo na javno predstavitev protipoplavnih ukrepov za območje Špice

Vabimo vas na javno predstavitev protipoplavnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti območja Špice v MO Celje, ki bo v sredo, 15. maja 2013, ob 17. uri.

 

Preberi več...

April 2013

Četrtek, 18. april 2013
Pogovor o projektu na TV Maribor

Vabljeni k ogledu posnetka včerajšnjega pogovora o projektu zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje v oddaji TELE M na TV Maribor.  Pogovor si lahko ogledate na tej povezavi.

Preberi več...

Sreda, 17. april 2013
Danes o projektu poplavne varnosti na porečju Savinje na TV Maribor
Danes zvečer bodo v oddaji TELE M, aktualna oddaja Televizije Maribor govorili o projektu »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi«. Preberi več...

Torek, 16. april 2013
Javna predstavitev ukrepov za območje Špice

V prvi polovici maja pripravljamo javno predstavitev protipoplavnih ukrepov, s katerimi se v okviru kohezijskega projekta rešuje poplavno problematiko območja Špice v Celju.

Preberi več...

Marec 2013

Ponedeljek, 25. marec 2013
Vabilo na javno predstavitev protipoplavnih ukrepov za Celje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Mestna občina Celje vabita na javno predstavitev protipoplavnih ukrepov za območje Celja, in sicer v četrtek, 28. marca, ob 18. uri v Narodnem domu v Celju. Vljudno vabljeni! Preberi več...

Nedelja, 24. marec 2013
S prihodom pomladi se v Celju in Lučah začenja glavnina gradbenih del protipoplavnih ukrepov
Potem ko so se prva dela v okviru prve faze celovitega urejanja poplavne problematike na porečju Savinje začela že spomladi 2012 in se do konca leta v Laškem tudi skoraj v celoti končala, se s prihodom pomladi začenja višek gradbenih del tudi v Celju in Lučah. Preberi več...

Nedelja, 24. marec 2013
Gospodinjstva v Celju, Vojniku, Laškem in Lučah bodo v teh dneh prejela informativno brošuro projekta
Ker so na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje prepričan, da je seznanjenost javnosti s projektom zelo pomembna, in ker gre tudi za kohezijski projekt, so ob pričetku glavnine gradbenih del poleg spletne strani pripravili tudi posebno informativno zloženko. Preberi več...

Sobota, 23. marec 2013
O projektu poplavne varnosti na porečju Savinje od sedaj tudi na posebni spletni strani
Konec marca je začela delovati posebna spletna stran, na kateri bodo lahko vsi, ki jih zanima problematika poplavne varnosti na porečju Savinje, našli aktualne informacije o projektu, ki ga ob finančni podpori Evropske unije Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v obdobju 2012-2015 izvaja na najbolj ogroženih urbaniziranih območjih ob Savinji. Preberi več...